logo_new_si

Mini oblagalnik za tablete GMPC

Kontakt:

Prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe.

Namembnost:

Naprava je namenjena izvedbi tehnološkeag procesa oblaganja tablet, ki ga je moč izvesti s pomočjo vodnih disperzij, ob manjšem pretoku disperzije za oblaganje pa tudi z organskimi topili. Oblaganje je moč izvesti v 0,8 L ali 1,6 L perforiranem bobnu za oblaganje. Naprava je opremljena s sistemom za zapisovanje procesnih spremenljivk.

Opis aparature:

Cenik:

Cena uporabe  znaša 39,34 €/uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.