logo_new_si

Laserski difraktometer

Kontakt:

Izr. prof. dr. Ilija German Ilić, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Javni dosotp do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventuelni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe.

Namembnost:

Oprema je namenjena meritvam velikosti in porazdelitve velikosti delcev okvirno v območju od 0,1 do 2000 µm. Meritve so mogoče s suho celico (disperzija trdno/plinasto) ali mokro celico (disperziji trdno/tekoče ali tekoče/tekoče), vključno z uporabo organskih topil.

Opis aparature:

Laserski difraktometer
Cenik

Cena uporabe znaša 45,08 € / uro


ARRS

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.