logo_new_si

Granulator 4M8Trix

Kontakt:

Prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe.

Namembnost:

Naprava je namenjena izvedbi tehnološkega procesa izdelave zrnc po postopku mokre granulacije z razgrajevanjem. Po opcijski nadgradnji jo je moč uporabljati tudi za postopke granuliranja s talinami. Hitrovrteči mešalnik se uporablja tako v pedagoške namene pri poučevanju tehnologij granuliranja kot v raziskovalne namene ter pri izvedbi aplikativnih projektov.

Opis aparature:

Cenik:
Cena uporabe  znaša 36,89 €/uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.