logo_new_si

Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Nano ZS, Malvern, Velika Britanija)

Kontakt:

Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe.

Namembnost:

Naprava Zetasizer Nano ZS (Malvern) vključuje dve merilni tehniki. Fotonska korelacijska spektroskopija je metoda za določanje velikosti delcev v nanometrskem območju (0,6 nm - 6 µm). Laser Dopplerjeva elektroforeza je metoda za določevanje zeta potenciala delcev. Napravo uporabljamo za vrednotenje nanodostavnih sistemov.

Opis aparature:

Fotonska korelacijska spektroskopija je metoda s katero določamo velikost delcev v nanometerskem območju.
Laserska Dopplerjeva elektroforeza je metoda za določanje zeta potenciala delcev.

Osnovne specifikacije:
- meritve velikosti delcev v območju 0,3 nm do 10 μm z metodo fotonske korelacijske spektroskopije in uporabo NIBS optike.
- meritve zeta potenciala z metodo laserske Dopplerjeve elektroforeze in uporabo M3-PALS tehnologije.
- MPT-2 avtotitrator omogoča avtomatizirano dodajanje raztopin za raziskave vpliva sprememb pH, prevodnosti ali vpliva dodanih snovi na velikost ali zeta potencial delcev.
- temperaturno območje meritev: 2 °C – 90 °C
- laser:  4 mV He-Ne, 633 nm

Uporaba na področju analize zdravil:

- Vrednotenje velikosti in zeta potenciala nanodelcev, nanoemulzij, liposomov in drugih nanostruktur

Cenik:

Cena uporabe  znaša 43,03€/uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.