logo_new_si

Raziskovalna oprema

Biobanka

Kontaktna oseba: Asist. dr. Dunja Urbančič, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, EATRIS

Čitalec EliSpot/FluoroSpot AID iSPOT (ELR08IFL)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Matjaž Jeras, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, EATRIS

Denaturacijski HPLC

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janja Marc, mag. farm., spec. med. biokem.
Katedra za klinično biokemijo, ARRS

Genetski analizator

Kontaktna oseba: Doc. dr. Alenka Šmid, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, ARRS

Namizni pretočni citometer

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Martina Gobec, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, ARRS

PCR sistem za kvantifikacijo in analizo nukleinskih kislin v realnem času

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janja Marc, mag. farm., spec. med. biokem.
Katedra za klinično biokemijo, ARRS

Pretočni citometer s sočasnim zajemanjem slike, Amnis ImageStreamX Mk II

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Martina Gobec, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil, EATRIS

Sekvenator naslednje generacije MiSeq, Illumina

Kontaktna oseba: Doc. dr. Alenka Šmid, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, EATRIS

Tekočinski kromatograf HPLC

Kontaktna oseba: Doc. dr. Alenka Šmid, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, ARRS

Tekočinski kromatografski sistem Agilent 1260 Infinitz 2 Prime

Kontaktna oseba: Asist. dr. Dunja Urbančič, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, EATRIS