logo_new_si

Pretočni citometer s sočasnim zajemanjem slike, Amnis ImageStreamX Mk II

Kontakt:

Izr. prof. dr. Martina Gobec, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi.

Namembnost:

Naprava je namenjena analizi celic oz. majhnih delcev in pridobivanju podrobne slike velikega števila analiziranih dogodkov v relativno kratkem času. Omogoča proučevanje želenih fenotipskih lastnosti, ki smo jih predhodno označili s flourescenčnimi barvil (npr. kolokalizacija, internalizacija, diferenciacija, imedcelična interakcija).

Opis aparature:

Amnis ImageStreamX Mk II slikovni pretočni citometer združuje sodobno pretočno citometrijo z mikroskopijo. Naprava omogoča sočasno zajemanje do 12 slik na dogodek (celico) v treh različnih načinih slikanja: svetlo polje, temno polje in fluorescenca. Kljub hitrosti snemanja do 5000 dogodkov na sekundo, ImageStreamX Mk označujejo visoka ločljivost in visoka občutljivost. Slikovni pretočni citometer je namenjen vsem aplikacijam, ki jih zmore navadni pretočni citometer. Dodana vrednost snemanja vzorev z ImageSteamX Mk II je v vizualizaciji zajetih dogodkov, na osnovi česar z uporabo privzetih in dodatnih mask v programu IDEAS® izberemo primerne dogodke (ustrezna oblika, velikost, singleti, itd.) za nadaljnjo analizo. Z ImageStreamX Mk II citometrom lahko kvalitativno in kvantitativno ovrednotimo morfološke spremembe (oblika, velikost, fragmentacija, itd.), celične procese (mitoza, apoptoza, avtofagija, internalizacija, itd.) ter izražanje, lokalizacijo in kolokalizacijo celičnih označevalcev. Na Katedri za klinično biokemijo ImageSteam Mk II uporabljamo za določanje napovednih označevalcev in študije mehanizmov rezistence raka, analizo interakcij rakavih celic s celicami tumorskega mikrookolja, spremljanje diferenciacije imunskih celic in vrednotenje delovanja novih imunomodulatornih in protirakavih učinkovin.

Cenik

Cena uporabe  znaša 31,15 €/uro.

Opremo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.