logo_new_si

Denaturacijski HPLC

Kontakt:

Prof. dr. Janja Marc, mag. farm., spec. med. biokem.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Dostop je možen po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi.

Namembnost:

Aparat za separacije in analize proteinov.

Opis aparature:

Cenik:

Cena uporabe  znaša 47,54 €/uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.