logo_new_si

Genetski analizator

Kontakt:

Doc. dr. Alenka Šmid, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe.

Namembnost:

Oprema je namenjena separaciji fragmentov DNA na podlagi velikosti in obarvanosti s flourescentnimi barvili. To aparaturo tako uporabljamo za določanje nukleotidnega zaporedja DNA, dolžine mikrosatelitnih ponovitev ali drugih dolžinskih polimorfizmov, služi pa lahko tudi za merjenje izražanja genov. Zaradi njene zanesljivosti in ponovljivosti rezultatov je zato ne uporabljamo samo v raziskovalne namene temveč tudi genetsko diagnostiko.

Opis aparature:

Cenik:

Cena uporabe  znaša 37,30 €/uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.