logo_new_si

Tekočinski kromatografski sistem Agilent 1260 Infinitz 2 Prime

Kontakt:

Asist. dr. Dunja Urbančič, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Dostop je možen po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti uporabnik usposobljen za delo na napravi.

Namembnost:

Naprava se uporablja za določanje aktivnosti encimov, endogenih metabolitov ter za analitiko metabolizma zdravil v kompleksnih bioloških vzorcih. Sistem omogoča dober nadzor kromatografskih pogojev, natančni in selektivno merjenje snovi ter se ponaša z visoko analitično občutljivostjo.

Opis aparature:

Tekočinski kromatografski sistem je sestavljen iz kvarterne črpalke z eno črpalno glavo in mešalnim ventilom, na katerem je možno izbiranje kakršnekoli sestave vsaj štirih mobilnih faz. Avtomatski vzorčevalnik sistema je termostatiran in omogoča shranjevanje vzorcev na dveh mikrotitrskih ploščah (oz. 100 vialah) na temperaturah med 4°C in 40°C. Spiranje zunanjosti igle je možno s do 3 različnimi topili. Termostatiran je tudi modul za kolone, ki omogoča potek kromatografske ločbe na treh kolonah hkrati na temperaturah med 15°C in 85°C. Detekcija spojin poteka lahko preko detektorja DAD z nizom 1024 diod, ki zajema signale v območju valovnih dolžin med 190 nm in 800 nm. Poleg detektorja DAD je sistem opremljen še s fluorescenčnim detektorjem, ki omogoča snemanje 4 signalov fluorescence hkrati. Celoten sistem prenese tlake do 800 bar.


Cenik

Cena uporabe znaša 31,56 €/uro.


Opremo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

   mizš-eu-arrs