logo_new_si

Sodelavci

Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm.
Učitelj
01 4769 639 is.jl-inu.aff@hulredna.okram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Benjamin Davis, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@sivaD.nimajneB Katedra za
farmacevtsko kemijo
Boštjan Adamlje, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@ejlmadA.najtšoB Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Aleša Bricelj, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@jlecirb.asela Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Zdenko Časar, univ. dipl. inž.
Višji znanstveni sodelavec
01 5802 079 is.jl-inu.aff@rasac.oknedz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Andrej Emanuel Cotman, mag. farm.
Znanstveni sodelavec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@namtoc.leuname.jerdna Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Jaka Dernovšek, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@kesvonred.akaj Katedra za
farmacevtsko kemijo
Ivan Džajić, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cijazd.navi Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Svit Ferjančič Benetik, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@kiteneb.cicnajref.tivs Katedra za
farmacevtsko kemijo
Marzia Fois
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@siof.aizram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. - raz. dr. Nina Franko, mag. ind. farm.
Raziskovalec
01 4769 551 is.jl-inu.aff@oknarf.anin Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Rok Frlan, mag. farm.
Asistent
01 4769 674 is.jl-inu.aff@nalrf.kor Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Stanislav Gobec, mag. farm.
Predstojnik katedre
01 4769 585 is.jl-inu.aff@cebog.valsinats Katedra za
farmacevtsko kemijo
doc. dr. Martina Hrast Rambaher, mag. farm.
Znanstveni sodelavec
01 4769 674 is.jl-inu.aff@rehabmar-tsarh.anitram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Učitelj
01 4769 576 is.jl-inu.aff@sali.zenaj Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Žiga Jakopin, mag. farm.
Učitelj
01 4769 646 is.jl-inu.aff@nipokaj.agiz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Špela Janež, izobr.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@zenaj.aleps Katedra za
farmacevtsko kemijo
Jernej Cingl, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@lgniC.jenreJ Katedra za
farmacevtsko kemijo
Ana Jug, naziv
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@guj.ana Katedra za
farmacevtsko kemijo
Vid Kavaš
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@savak.div Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Danijel Kikelj, mag. farm.
Upokojen učitelj
is.jl-inu.aff@jlekik.lejinad Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Veronika Weiss, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 554 is.jl-inu.aff@ssiew.akinorev Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Damijan Knez, mag.farm.
Znanstveni sodelavec
01 4769 562 is.jl-inu.aff@zenk.najimad Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Anja Kodila, mag.lab.biomed.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@alidok.ajna Katedra za
farmacevtsko kemijo
doc. dr. Urban Košak, mag. farm.
Raziskovalec
06 9577 671 is.jl-inu.aff@kasok.nabru Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist.-raz. Dr. Alen Krajnc, MSci Hons
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cnjark.nela Katedra za
farmacevtsko kemijo
David Lukić, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 627 is.jl-inu.aff@cikul.divad Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. dr. Anže Meden, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 678 is.jl-inu.aff@nedem.ezna Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Janez Mravljak, mag. farm.
Učitelj
01 4769 575 is.jl-inu.aff@kajlvarm.zenaj Katedra za
farmacevtsko kemijo
Nina Gradišek, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@kesidarG.aniN Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Aleš Obreza, mag. farm.
Učitelj
01 4769 677 is.jl-inu.aff@azerbo.sela Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Stane Pajk, mag. farm.
Asistent
01 4769 562 is.jl-inu.aff@kjap.enats Katedra za
farmacevtsko kemijo
Emiliano Paradiso, M. Pharm
Raziskovalec
03 0779 495 is.jl-inu.aff@osidarap.onailime Katedra za
farmacevtsko kemijo
Katja Perc, mag. lab. biomed.
Strokovni sodelavec
01 4769 672 is.jl-inu.aff@crep.ajtak Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. - raz. Peter Peršolja, mag. ind. farm.
Raziskovalec
03 1760 683 is.jl-inu.aff@ajlosrep.retep Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, mag. farm.
Učitelj, Prodekan
01 4769 635 is.jl-inu.aff@cisamnilretep.ajicul Katedra za
farmacevtsko kemijo
Peter Mastnak Sokolov, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@volokoSkantsaM.reteP Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Martina Piga, Msci.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@agip.anitram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. dr. Matic Proj, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@jorp.citam Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Edvin Purić, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 554 is.jl-inu.aff@cirup.nivde Katedra za
farmacevtsko kemijo
Daniela Secci, MSc
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@icces.aleinad Katedra za
farmacevtsko kemijo
Tjaša Slokan, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@nakols.asajt Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Marija Sollner Dolenc, mag. farm.
Učitelj
01 4769 572 is.jl-inu.aff@renllos.ajiram Katedra za
farmacevtsko kemijo
izr. prof. dr. Izidor Sosič, mag. farm.
Asistent
01 4769 562 is.jl-inu.aff@cisos.rodizi Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Matej Sova, mag. farm.
Učitelj
01 4769 556 is.jl-inu.aff@avos.jetam Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Nika Strašek Benedik, mag. biokem.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@kideneb.kesarts.akin Katedra za
farmacevtsko kemijo
Martina Tekavec, dipl. ing. kem. tehn.
Strokovni sodelavec
01 4769 566 is.jl-inu.aff@cevaket.anitram Katedra za
farmacevtsko kemijo
asist. dr. Mateja Toma, mag. appl. chem.
Asistent
is.jl-inu.aff@amot.ajetam Katedra za
farmacevtsko kemijo
prof. dr. Tihomir Tomašič, mag. farm.
Učitelj
01 4769 556 is.jl-inu.aff@cisamot.rimohit Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Uroš Urleb, mag. farm.
Učitelj
moc.sitravon@belru.soru Katedra za
farmacevtsko kemijo
Živa Zajec, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cejaz.aviz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Damijana Zalar
Strokovni sodelavec
01 4769 567 is.jl-inu.aff@ralaz.anajimad Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Anamarija Zega, mag. farm.
Učitelj
01 4769 673 is.jl-inu.aff@agez.ajiramana Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Nace Zidar, mag. farm.
Asistent
01 4769 561 is.jl-inu.aff@radiz.ecan Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. - raz. Maša Zorman, mag. ind. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@namroz.asam Katedra za
farmacevtsko kemijo