logo_new_si

Asist.-raz. Dr. Alen Krajnc, MSci Hons


Splošno
Organizacijska enota: Katedra za farmacevtsko kemijo
Delovno mesto: Asistent z doktoratom
 
KONTAKTNE INFORMACIJE
Službeni telefon: 01 47 69 500
E-pošta: is.jl-inu.aff@cnjark.nela