logo_new_si

Sodelavci

Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Prof. dr. Borut Božič, mag. farm., spec. med. biokem.
Učitelj, Predstojnik katedre
01 4769 667 is.jl-inu.aff@cizob.turob Katedra za
klinično biokemijo
Doc. dr. Mojca Božič Mijovski
Učitelj
is.jl-inu.aff@iksvojiMcizoB.acjoM Katedra za
klinično biokemijo
Manja Cedilnik, mag. lab. biomed.
Strokovni sodelavec
01 4769 597 is.jl-inu.aff@kinlidec.ajnam Katedra za
klinično biokemijo
Prof. dr. Darko Černe, mag. farm., spec. med. biokem.
Učitelj
01 4769 644 is.jl-inu.aff@enrec.okrad Katedra za
klinično biokemijo
Izr. prof. dr. Saša Čučnik
Višji znanstveni sodelavec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@kincuc.asas Katedra za
klinično biokemijo
Petra Ferkov, mag. lab. biomed.
Strokovni sodelavec
01 4769 597 is.jl-inu.aff@vokref.artep Katedra za
klinično biokemijo
Gašper Tomšič, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 637 is.jl-inu.aff@cismoT.repsaG Katedra za
klinično biokemijo
Izr. prof. dr. Martina Gobec, mag. farm.
Učitelj, Prodekan
01 4769 636 is.jl-inu.aff@cebog.anitram Katedra za
klinično biokemijo
Danijela Herga, mag. mol. in funkc. biologije
Raziskovalec
01 4769 631 is.jl-inu.aff@agreh.alejinad Katedra za
klinično biokemijo
Prof. dr. Matjaž Jeras, mag. farm.
Učitelj
01 4769 701 is.jl-inu.aff@sarej.zajtam Katedra za
klinično biokemijo
asist. dr. Simona Jurkovič Mlakar, mag. farm.
Asistent
01 4769 630 is.jl-inu.aff@rakalMcivokruJ.anomiS Katedra za
klinično biokemijo
Izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički, mag. farm.
Učitelj
01 4769 629 is.jl-inu.aff@ikcilezuksarak.asatan Katedra za
klinično biokemijo
Doc. dr. Marija Nika Lovšin, univ. dipl. kem.
Znanstveni sodelavec
01 4769 661 is.jl-inu.aff@nisvol.akin.ajiram Katedra za
klinično biokemijo
Prof. dr. Janja Marc, mag. farm., spec. med. biokem.
Učitelj
01 4769 600 is.jl-inu.aff@cram.ajnaj Katedra za
klinično biokemijo
Asist. dr. Tijana Markovič, mag. farm.
Asistent
01 4769 558 is.jl-inu.aff@civokram.anajit Katedra za
klinično biokemijo
Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, mag. farm., dr. med. sci.
Učitelj
01 4769 622 is.jl-inu.aff@ciranilm.aneri Katedra za
klinično biokemijo
Asist. dr. Jasna Omersel, mag. farm.
Asistent
01 4769 660 is.jl-inu.aff@lesremo.ansaj Katedra za
klinično biokemijo
Prof. dr. Joško Osredkar, mag. farm.
Učitelj
01 5222 334 is.jlck@rakderso.oksoj ;is.jl-inu.aff@rakderso.oksoj Katedra za
klinično biokemijo
Izr. prof. dr. Barbara Ostanek, mag. farm.
Učitelj
01 4769 689 is.jl-inu.aff@kenatso.arabrab Katedra za
klinično biokemijo
Izr. prof. dr. Helena Podgornik, spec.med.biok., spec.lab.med.gen.
Učitelj
is.jl-inu.aff@kinrogdop.aneleh Katedra za
klinično biokemijo
Asist. dr. Irena Prodan Žitnik, mag. farm.
Asistent
01 4769 630 is.jl-inu.aff@kintiz-nadorp.aneri Katedra za
klinično biokemijo
Majda Sirnik, dipl. ing. lab. biomed.
Strokovni sodelavec
01 4769 725 is.jl-inu.aff@kinris.adjam Katedra za
klinično biokemijo
Doc. dr. Alenka Šmid, mag. farm.
Učitelj
01 4769 656 is.jl-inu.aff@dims.aknela Katedra za
klinično biokemijo
Asist. Lara Smrdel, mag. lab. biomed.
Raziskovalec
01 4769 537 is.jl-inu.aff@ledrms.aral Katedra za
klinično biokemijo
Asist. dr. Dunja Urbančič, mag. farm.
Asistent
01 4769 659 is.jl-inu.aff@cicnabru.ajnud Katedra za
klinično biokemijo
Doc. dr. Iztok Urbančič
Učitelj
is.jl-inu.aff@cicnabrU.kotzI Katedra za
klinično biokemijo
Asist. Ana Lucija Vrščaj, mag. lab. biomed.
Mladi raziskovalec
01 4769 603 is.jl-inu.aff@jacsrv.ana.ajicul Katedra za
klinično biokemijo
Žana Rus, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 637 is.jl-inu.aff@suR.anaZ Katedra za
klinično biokemijo
Izr. prof. dr. Janja Zupan, mag. farm.
Asistent
01 4769 626 is.jl-inu.aff@napuz.ajnaj Katedra za
klinično biokemijo