logo_new_si

Vrednotenje kozmetičnih izdelkov

Univerzitetni program kozmetologija:  3. let ( 5. sem. )
Obseg: 45 ur predavanj, 30 ur seminarjev, 15 ur vaj, 7 ECST

Učitelji
doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk– nosilka
prof. dr. Odon Planinšek
doc. dr. Pegi Ahlin Grabnar
asist. dr. Mirjam Gosenca 

Vsebina
Regulatorni vidiki pri navajanju učinkov kozmetičnih izdelkov, vrednotenje kakovosti kozmetičnih izdelkovm, vrednotenje toksičnosti kozmetičnih izdelkov (toksikološke študije na živalih, in vitro – alternativne metode), vrednotenje varnosti kozmetičnih izdelkov (dermalna absorpcija), vrednotenje učinkovitosti kozmetičnih izdelkov (klinično vrednotenje, biometrično vrednotenje - hidratacija, firming effect, anti-wrinkle effect, slimming effect, sun protection), senzorično vrednotenje kozmetičnih izdelkov ter percepcija pri potrošnikih in psihološki učinek zaznav.