logo_new_si

Uvod v kozmetologijo

Kozmetologija: 1. let (1. semester)
Obseg: 
30 ur predavanj, 30 ur seminarjev, 5 ECST

Učitelji:
prof. dr. Mirjana Gašperlin – nosilka
doc. dr. Pegi Ahlin Grabnar 

Kratka vsebina: 
Zgodovinski pregled kozmetike in kozmetologije, pomen kozmetologije in vloga kozmetičnih izdelkov, 
razdelitev kozmetičnih izdelkov in pregled grobih značilnosti posameznih kategorij izdelkov vključno z značilnostmi ovojnine in oglaševanja, zahteve za kakovost in nadzor kakovosti, razvoj kozmetičnih izdelkov, znanstvene osnove, tehnologija, trendi razvoja, naravna in organska kozmetika, zakonodaja s področje kozmetičnih izdelkov v EU in Sloveniji, spreminjanje zakonodaje v zaradi prilagajanja tehničnemu napredku, strokovna združenja s področja kozmetologije, razlikovanje med kozmetičnimi izdelki in zdravili, medicinskimi pripomočki ali prehranskimi dopolnili, kozmecevtiki.