logo_new_si

Procesno analizne tehnologije

5 ECTS (predavanj : 30 ur, seminarjev: 15 ur, vaj: 15 ur )

Učitelj
prof. dr. Odon Planinšek

Vsebina 
Predstavitev procesno analiznih tehnologij (PAT) v sklopu zagotavljanja izdelave kakovostnih farmacevtskih izdelkov.
-Zgodovina PAT
-PAT zakonodaja
-Analizne metode (akustika, pretok, fluorescenca, plinska kromatografija, masna spektroskopija, jedrska magnetna resonanca, UV-VIS spektroskopija, vib racijska spektroskopija in druge metode v funkciji PAT
-Primeri uporabe PAT v proizvodnji farmacevskih izdelkov:
-vsebnost, enakomernost vsebnosti,
-vpliv strukture, velikosti delcev, porazdelitev velikosti delcev in oblike učinkovine in pomožnih snovi na hitrost raztapljanja,
-analiza različnih vplivov na trdnost tablet,
-PAT podpora spremljanja procesa tabletiranja,
-PAT podpora spremljanja procesa oblaganjna,
-PAT podpora spremljanja procesa granuliranja,
-optimizacija razvoja novih farmacevtskih oblik,
-PAT in embaliranje.
-Analize spremenljivk