logo_new_si

Kozmetologija in kozmetični izdelki

Industrijska farmacija: 1. let (2. semester),
Obseg: 45 ur predavanj, 15 ur vaj, 5 ECST

Učitelji:
prof. dr. Mirjana Gašperlin – nosilka
prof. dr. Julijana Kristl

Kratka vsebina: 
Razlika med kozmetičnimi in farmacevtskimi izdelki, kozmetična zakonodaja v EU in R Sloveniji, koža - mesto delovanja kozmetičnih izdelkov - celularne strukture kož,  vrhnjica, usnjica, podkožje, žleze, lasje in nohti, ogrodne spojine kože, polisaharidi in proteoglikani, lipidi, kislinski in lipidni zaščitni plašč, izločanje in sestava znoja in loja, mikroflora na kožni površini, lastnosti in vloga posameznih sestavin v kozmetičnih izdelkih,  kozmetično aktivne spojine (vlažilci, sečnina, vitamini, rastlinski izvlečki, ceramidi, AHA in BHA, antioksidanti, encimi… ), pomožne snovi - sestavine vehiklov (lipofilne, hidrofilne, amfifilne), zgoščevala, konzervansi, antioksidanti, tehnologija izdelave kozmetičnih izdelkov, ovojnina za kozmetične izdelke,zagotavljanje kakovosti, vrednotenje varnosti in učinkovitosti , vrste kozmetičnih izdelkov in njihove specifičnosti.

Kratka vsebina vaj
izdelava specifičnih kozmetičnih izdelkov, 
vrednotenje kozmetičnih izdelkov 
pregled označevanja in oglaševanje kozmetičnih izdelkov glede na zakonodajo