logo_new_si

Farmacevtske oblike s prirejenim sproščanjem

5 ECTS (predavanj: 45 ur, seminarjev: 15 ur)

Učitelji
prof. dr. Mirjana Gašperlin
prof. dr. Odon Planinšek
prof.dr. Julijana Kristl
doc.dr. Petra Kocbek
doc.dr. Pegi Ahlin Grabnar
doc.dr. Alenka Zvonar

Vsebina
Kratek pregled sistemov s prirejenim sproščanjem
Hidrogeli kot osnova sistemov s prirejenim sproščanjem
Tablete s podaljšanim sproščanjem:ogorodni in rezervoarni sistemi
Demonstracijska vaja na temo tablet s podaljšanim sproščanjem
Sistemi s podaljšanim časom zadrževanja v želodcu – GRT
Oros sistemi
Farmacevtske oblike s pulznim sproščanjem in kronoterapija
Večenotne farmacevtske oblike
Na lipidih osnovani sistemi
Trdne disperzije
Patenti – delavnica
Transdermalni dostavni sistemi
Sodobni pristopi za vlažno celjenje ran
Uvod v nanotehnologijo 
Liposomi
Metode za pripravo nanodelcev
Novi pristopi vnosa učinkovin za zdravljenje raka 
Nanosuspenzije