logo_new_si

Farmacevtska tehnologija

Magistrski program Industrijska farmacija, 1. semester
Obseg: 60 ur predavanj, 50 ur vaj, 10 ur seminarjev, 10 ECTS

Učitelji:
prof. dr. Stane Srčič
doc. dr. Rok Dreu
prof. dr. Odon Planinšek

Vsebina
Razvoj zdravila in farmacevtskih oblik ter pogoji za izdelavo. Seznanitev s Ph.Eur., FS, USP in strokovno periodiko. 
Osnovne tehnološke operacije. Fizikalno kemične osnove za oblikovanje zdravil. Shranjevanje zdravil in farmacevtska ovojnina: namembnost, zahteve.
Pomožne snovi, zahteve za farmacevtske vode. Seznanitev z osnovnimi farmacevtskimi oblikami in tehnologijami. 
Trdne farmacevtske oblike: prahovi, zrnca, tablete, kapsule, pelete, granuliranje, peletiranje, tabletiranje, oblaganje. 
Rektalne in vaginalne oblike: svečke, globule, stiskanje, vlivanje. 
Farmacevtske oblike kot molekularno disperzni sistemi: peroralne raztopine, nasalia, auricularia. 
Koloidne disperzije, razdelitev, lastnosti. Polimerni molekularni koloidi, nanodelci. Asociacijski koloidi. Miceli, tekoči kristali, liposomi. 
Grobe disperzije: emulzije, suspenzije, mikroemulzije, nanosuspenzije. 
Dermalne farmacevtske oblike: kreme, geli, mazila. 
Mikrobiološka kakovost farmacevtskih oblik, konzervansi. 
Sterilne farmacevtske oblike: injekcije, infuzije, oftalmiki, sterilizacija, depirogenizacija. 
Farmacevtske oblike za inhaliranje. Farmacevtske oblike pod tlakom.
Farmacevtski pripravki rastlinskega izvora.