logo_si

Infrastrukturni center za analizo zdravil

Infrastrukturni center (IC) za analizo zdravil deluje v sklopu Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) in je namenjen podpori raziskovalnega in pedagoškega dela na področju farmacije. Izvajanje dejavnosti IC za analizo zdravil zagotavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Infrastrukturni center nudi primarno ekspertno in instrumentalno podporo raziskovalnim programom in raziskovalnim skupinam na Fakulteti za farmacijo, kot tudi drugim raziskovalnim ter izobraževalnim ustanovam znotraj in izven Univerze v Ljubljani.

Na Fakulteti za farmacijo posedujemo specifična znanja:

  • iz področja načrtovanja, sinteze in biološkega vrednotenja novih spojin kot potencialnih novih učinkovin,
  • oblikovanja učinkovin v terapevtsko učinkovite in kakovostne farmacevtske oblike (zdravila),
  • preučevanja procesov, ki potekajo v človeškem telesu po aplikaciji zdravila.

Bistven del raziskav na vseh navedenih področjih predstavljajo analizne metode. V okviru centra je združena ekspertiza in oprema, ki omogoča analizo na vseh omenjenih nivojih razvoja in spremljanja zdravila.

Center nudi analitsko podporo pri razvoju zdravil, pri identifikaciji in določanju fi-ke lastnosti učinkovin, pomožnih snovi in nečistot. V okviru centra poteka razvoj, validacija in verifikacija analitskih metod, analitika učinkovin in metabolitov v bioloških sistemih ter analitika rastlinskih drog in njihovih pripravkov.


Seznam raziskovalne opreme

ter dodatna oprema, potrebna za delovanje velike infrastrukturne opreme.


Naslov:

Infrastrukturni center za analizo zdravil
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana

Telefon: (01) 47-69-500
Telefaks: (01) 42 58 031

Vodja Infrastrukturnega centra za analizo zdravil
Prof. dr. Anamarija Zega
Telefon: (01) 47-69-673
e-pošta: anamarija.zega(at)ffa.uni-lj.si