logo_new_si

Raziskovalna oprema

Acquity UPLC, Waters, USA

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Infrastrukturni center za analizo zdravil

Čitalec mikrotitrskih plošč (SINERGY H4) in robot za pipetiranje (PRECISION XS)

Kontaktna oseba: doc. dr. Martina Hrast Rambaher, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Nano ZS, Malvern, Velika Britanija)

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Integrirani sistem konfokalnega Ramanskega mikroskopa in mikroskopa na atomsko silo XploRA PLUS-OmegaScope

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Infrastrukturni center za analizo zdravil, EATRIS

Izotermni titracijski kalorimeter (ITC) TA Instruments (Nano ITC)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Mikroskopski sistem za biološko vrednotenje učinkovin

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janko Kos, univ. dipl. kem.
Katedra za farmacevtsko biologijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Modularni reometer (Anton Paar, Physica MCR 301)

Kontaktna oseba: Doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

NMR spektrofotometer visoke ločljivosti (BRUKER AVANCE III 400 MHz NMR)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Anamarija Zega, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Pretočni citometer s sočasnim zajemanjem slike, Amnis ImageStreamX Mk II

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Martina Gobec, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil, EATRIS

Pretočni sistem za testiranje sproščanja (USP IV)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Marija Bogataj, mag. farm.
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil