logo_new_si

Integrirani sistem konfokalnega Ramanskega mikroskopa in mikroskopa na atomsko silo XploRA PLUS-OmegaScope

Kontakt:

Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe.

Namembnost:

Integrirani sistem konfokalnega Ramanskega mikroskopa in mikroskopa na atomsko silo omogoča izvajanje različnih načinov mikroskopske analize vzorca. Konfokalni mikroskop omogoča opazovanje in zajem vidne mikroskopske slike. Vira laserske svetlobe (532 nm in 785 nm), pripadajoči optični elementi in detektor povratno sipane Raman svetlobe omogočajo točkovne meritve lastnosti na principu Raman spektroskopije in fotoluminiscenčne spektroskopije v dveh in treh dimenzijah, kar omogoča mikroskopsko Ramansko mapiranje površine in volumna vzorcev na zraku (površine in prerezi razsutih prostih delcev, granul, pelet, tablet, kapsul, filmov, laminatov, ekstrudatov, itd.) ter v tekočem mediju (vlakna, delci, celice, tkiva, itd.).

Opis aparature:

Raman meritve potekajo v načinu povratnega odboja, kjer vzorec obsevamo z laserskim žarkom skozi objektiv nad vzorcem in nato zbiramo Ramansko sipane laserske žarke skozi isti objektiv in določimo njihovih spektralnih lastnosti. Integrirani mikroskopski sistem ima poseben modul za mapiranje površine razsutih prostih delcev, ki se izvede po vzorcu prilagojeni proceduri, ki ji sledi obdelava zajetih podatkov z ustrezno predobdelavo, segmentiranjem in vrednotenjem kar omogoča razvrstitev delcev glede na velikost, različna razsežnostna razmerja (Ferret, itd.) ali spektralne lastnosti. Modul tipalnega mikroskopa na atomsko silo (AFM) omogoča merjenje topografskih, adhezivnih in mehanskih lastnosti površine farmacevtskih vzorcev v različnih izpeljankah kontaktnega načina, tapkanja in brezkontaktnega načina. Meritve s tipalnim mikroskopom se lahko izvede v termostatiranem vodnem mediju (med 25 °C do 60 °C) za potrebe proučevanja interakcij na površini celic. Programska oprema omogoča nadzor instrumenta, ustvarjanje procedur za mapiranje, zajem in shranjevanje 2D, 3D in hiperspektralnih podatkov, obdelavo in vrednotenje podatkov optičnih površinskih map, hiperspektralnih map in AFM map (predobdelava, multivariatna analiza), 2D in 3D predstavitev rezultatov ter korelacijo Ramanskih in AFM površinskih map.


Cenik:

Cena uporabe znaša 29,51 € / uro.


Integrirani sistem konfokalnega Ramanskega mikroskopa in mikroskopa na atomsko silo XploRA PLUS-OmegaScope


Opremo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.