logo_new_si

Čitalec mikrotitrskih plošč (SINERGY H4) in robot za pipetiranje (PRECISION XS)

Kontakt:

doc. dr. Martina Hrast Rambaher, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe.

Namembnost:

Čitalec Synergy H4 je naprava za spremljanje različnih testnih sistemov oziroma sprememb vzorcev na mikrotitrskih ploščah. Robotski del skrbi za pipetiranje, čitalec pa za analizo vzorcev. Čitalec omogoča detekcijo UV-VIS absorbance, fluorescence, fluorescenčne polarizacije, »time resolved« fluorescence in luminiscence z možnostjo končne, kinetične in spektralne detekcije.

Opis aparature:

Specifikacije:
Zaradi hibridne tehnologije združuje dva optična sistema in tako omogoča uporabo filtrov in monokromatorjev. Monokromatorji omogočajo detekcijo širokega območja ekscitacije in emisije, absorbance, fluorescence ter luminiscence. Filtri  znatno izboljšajo občutljivost aparature in omogočajo detekcijo fluorescenčne polarizacije in časovno zamaknjene fluorescence. Sprejme vse modele plošč z od 1 do 1536 vdolbinicami, poleg tega ima še Take3 ploščo za analizo µL vzorcev. Naprava ima tudi dva injektorja, ki omogočata dodajanje reagentov brez odpiranja mizice. Naprava je združljiva z Gen5 Data Analysis programom.
Za lažjo pripravo vzorcev je pri napravi robot Precision XS, ki omogoča avtomatsko pipetiranje na mikrotitrske plošče.

Uporaba na področju analize zdravil:

Čitalec se uporablja za:
-    izvajanje širokega nabora biokemijskih in celičnih testov,
-    snemanje spektrov kromoforov in fluoroforov,
-    določanje čistosti izoliranih biomolekul
-    spremljanje stabilnosti vzorcev.

Cenik:

Cena uporabe  znaša 40,16 €/uro. 

ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.