logo_si

Raziskovalna oprema

Acquity UPLC, Waters, USA

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Infrastrukturni center za analizo zdravil

Biobanka

Kontaktna oseba: Asist. dr. Dunja Urbančič, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, EATRIS

Čitalec EliSpot/FluoroSpot AID iSPOT (ELR08IFL)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Matjaž Jeras, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, EATRIS

Čitalec mikrotitrskih plošč (SINERGY H4) in robot za pipetiranje (PRECISION XS)

Kontaktna oseba: Doc. dr. Martina Hrast, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Denaturacijski HPLC

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janja Marc, mag. farm., spec. med. biokem.
Katedra za klinično biokemijo, ARRS

Dvovijačna naprava za iztiskanje talin in kontinuirano vlažno granuliranje

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, Raziskovalna oprema, ARRS

Fluorescenčni pretočni citometer

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janko Kos, univ. dipl. kem.
Katedra za farmacevtsko biologijo, ARRS

Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska Dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Ultra)

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Nano ZS, Malvern, Velika Britanija)

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Genetski analizator

Kontaktna oseba: Doc. dr. Alenka Šmid, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, ARRS