logo_new_si

Raziskovalna oprema

Dvovijačna naprava za iztiskanje talin in kontinuirano vlažno granuliranje

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, Raziskovalna oprema, ARRS

Laserski difraktometer

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Ilija German Ilić, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, Raziskovalna oprema, ARRS

Tekočinski kromatograf HPLC

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, Raziskovalna oprema, ARRS

Tekočinski kromatograf sklopljen z visoko-resolucijskim masnim detektorjem na čas preleta

Kontaktna oseba: Prof. dr. Robert Roškar, mag. farm.
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, Raziskovalna oprema, EATRIS

UHPLC z DAD in CAD detektorjem

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Stane Pajk, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, Raziskovalna oprema, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil