logo_new_si

Tekočinski kromatograf sklopljen z visoko-resolucijskim masnim detektorjem na čas preleta

Kontakt:

Prof. dr. Robert Roškar, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi.

Namembnost:

Masni spektrometer s točno maso omogoča identifikacijo in kvantifikacijo malih in velikih molekul (npr. proteinov) v različnih vzorcih.

Opis aparature:

1. Masni spektrometer Agilent 6545XT AdvanceBio Q-TOF:

- ESI ionski izvor
- masno območje 50-30.000 m/z
- točnost mas ≤ 0,8 ppm
- masna ločljivosti >50.000 FWHM
- dinamično območje do 5 dekad

2. Tekočinski kromatograf UHPLC Agilent 1290 Infinity II:

- tlak do 1300 bar
- binarna črpalka 
- termostatiran avtomatski vzorčevalnik (4-40 °C) za uporabo 4 mikrotitrskih plošč
- navzkrižni prenos med injiciranji < 0,001 % 
- termostat za kolone (4-110 °C)
 
Tekočinski kromatograf sklopljen z visoko-resolucijskim masnim detektorjem na čas preleta
Opremo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

mizš-euEU