logo_new_si

Raziskovalna oprema

Pretočni sistem za testiranje sproščanja (USP IV)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Marija Bogataj, mag. farm.
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Tekočinski kromatograf sklopljen z visoko-resolucijskim masnim detektorjem na čas preleta

Kontaktna oseba: Prof. dr. Robert Roškar, mag. farm.
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, Raziskovalna oprema, EATRIS

Tekočinski kromatograf ultra visoke zmogljivosti sklopljen s tandemskim masnim spektrometrom vrste trojni kvadrupol (UHPLC-MS/MS)

Kontaktna oseba: Doc. dr. Jurij Trontelj, mag. farm.
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

UHPLC-MS/MS Tekočinski kromatograf z masnim detektorjem vrste trojni kvadrapol 5500+

Kontaktna oseba: Doc. dr. Jurij Trontelj, mag. farm.
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, ARRS