logo_new_si

Pretočni sistem za testiranje sproščanja (USP IV)

Kontakt:

Prof. dr. Marija Bogataj, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Dostop je možen po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi.

Namembnost:

Avtomatski sistem za testiranje sproščanja.

Opis aparature:

Enota za testiranje sproščanja SOTAX CE7 smart
Enota za testiranje sproščanja s 7 testnimi mesti. Možnost testiranja sproščanja tablet ali kapsul v celicah dveh dimenzij (22,6 mm ali 12 mm) ali testiranje sproščanja praškov in granulatov. Omogočeno je testiranje pri temperaturah med 20 – 45 °C ± 0,2 °C. Možnost nastavitve odprte ali zaprte zanke pretoka medija in priključitve UV – VIS spektrofotometra neposredno na enoto (On – line analiza).

Črpalka SOTAX CP 7-35
7 kanalna batna črpalka z možnostjo črpanja medija s pretokom v območju 1,5 – 35 mL/min. Natančnost pretokov: 1,5 – 3,9 mL/min ± 4 %
4,0 – 7,9 mL/min ± 3 %
8,0 – 35 mL/min ± 2 %
Črpalka ima 4 dovodne cevke za medij, s čimer je omogočena menjava do 3 medijev med poskusom ter končno čiščenje (dovodna cevka 4) s prečiščeno, degazirano vodo.

Programska oprema

Računalniški program WinSOTAX, ki omogoča nastavitev in vodenje testa sproščanja preko računalnika.

Cenik:

Cena uporabe  znaša 45,90 €/uro.ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.