logo_new_si

Raziskovalna oprema

Biobanka

Kontaktna oseba: Asist. dr. Dunja Urbančič, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, EATRIS

Čitalec EliSpot/FluoroSpot AID iSPOT (ELR08IFL)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Matjaž Jeras, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, EATRIS

Integrirani sistem konfokalnega Ramanskega mikroskopa in mikroskopa na atomsko silo XploRA PLUS-OmegaScope

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Infrastrukturni center za analizo zdravil, EATRIS

Pretočni citometer s sočasnim zajemanjem slike, Amnis ImageStreamX Mk II

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Martina Gobec, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil, EATRIS

Sekvenator naslednje generacije MiSeq, Illumina

Kontaktna oseba: Doc. dr. Alenka Šmid, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, EATRIS

Tekočinski kromatograf sklopljen z visoko-resolucijskim masnim detektorjem na čas preleta

Kontaktna oseba: Prof. dr. Robert Roškar, mag. farm.
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, Raziskovalna oprema, EATRIS

Tekočinski kromatografski sistem Agilent 1260 Infinitz 2 Prime

Kontaktna oseba: Asist. dr. Dunja Urbančič, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, EATRIS

Večmodalni mikorotitrski čitalec, Tecan Spark

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Martina Gobec, mag. farm.
EATRIS