logo_new_si

Raziskovalna oprema

Difuzijske celice za vrednotenje sproščanja in dermalne absorpcije z avtomatiziranim sistemom vzorčenja in na osnovi sistema suhe toplote

Kontaktna oseba: Doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Dvovijačna naprava za iztiskanje talin in kontinuirano vlažno granuliranje

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, Raziskovalna oprema, ARRS

Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska Dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Ultra)

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Nano ZS, Malvern, Velika Britanija)

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Granulator 4M8Trix

Kontaktna oseba: Prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Laserski difraktometer

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Ilija German Ilić, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, Raziskovalna oprema, ARRS

Mini oblagalnik za tablete GMPC

Kontaktna oseba: Prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Modularni reometer (Anton Paar, Physica MCR 301)

Kontaktna oseba: Doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Sistem za elektrostatsko sukanje nanovlaken

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Tekočinski kromatograf HPLC

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, Raziskovalna oprema, ARRS