logo_new_si

Raziskovalna oprema

Bioslojni interferometer (Bio-layer Interferometry - BLI), model: OCTET® R4

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko biologijo, Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS

Fluorescenčni pretočni citometer

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janko Kos, univ. dipl. kem.
Katedra za farmacevtsko biologijo, ARRS

Kromatografski sistem AKTAexplorer 10 S

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko biologijo, ARRS

Mikroskopski sistem za biološko vrednotenje učinkovin

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janko Kos, univ. dipl. kem.
Katedra za farmacevtsko biologijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Pretočni citometer Attune NxT z enoto za avtomatski odvzem vzorca CytKick™ Max

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Anja Pišlar, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko biologijo, ARRS