logo_new_si

Kromatografski sistem AKTAexplorer 10 S

Kontakt:

Izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe.

Namembnost:

ÄKTAexplorer 10 S je kromatografski sistem za analizno in preparativno separacijo proteinov in polisaharidov iz kompleksnih bioloških vzorcev. Opremljen je z UV-VIS in konduktometričnim detektorjem ter senzorjem pH. Poseben mešalni sistem omogoča avtomatsko pripravo pufrov (mobilnih faz) z različnimi vrednostmi pH za hiter razvoj in optimizacijo separacijskih metod. Vzorce nanašamo ročno ali avtomatsko. Z ustreznimi kromatografskimi kolonami sistem uporabljamo za gelsko filtracijo, ionsko-izmenjevalno kromatografijo, afinitetno kromatografijo in hidrofobno kromatografijo.

Opis aparature:

Cenik:

Cena uporabe  znaša 38,93 €/uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.