logo_new_si

Raziskovalna oprema

Bioslojni interferometer (Bio-layer Interferometry - BLI), model: OCTET® R4

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko biologijo, Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS

Čitalec mikrotitrskih plošč (SINERGY H4) in robot za pipetiranje (PRECISION XS)

Kontaktna oseba: doc. dr. Martina Hrast Rambaher, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Izotermni titracijski kalorimeter (ITC) TA Instruments (Nano ITC)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Masni spektrometer (MS)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS

NMR spektrofotometer visoke ločljivosti (BRUKER AVANCE III 400 MHz NMR)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Anamarija Zega, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Sistem za tekočinsko kromatografijo z masnim analizatorjem (LC-MS)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

UHPLC sistem sklopljen z masnim detektorjem (UHPLC-MS)

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Stane Pajk, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS

UHPLC z DAD in CAD detektorjem

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Stane Pajk, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, Raziskovalna oprema, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil