logo_new_si

Masni spektrometer (MS)

Kontakt:

Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi.

Namembnost:

Masni spektrometer je namenjen določanju molske mase različnih spojin (sinteznih produktov, naravnih spojin, peptidov, ...).

Opis aparature:

Cenik:

Cena uporabe  znaša 34,02 €/uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.