logo_new_si

Fluorescenčni pretočni citometer

Kontakt:

Prof. dr. Janko Kos, univ. dipl. kem.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Dostop je možen po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi.

Namembnost:

Aparat za imuno citokemične analize.

Opis aparature:

Cenik:

Cena uporabe  znaša 58,20 €/uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.