logo_new_si

Večmodalni mikorotitrski čitalec, Tecan Spark

Kontakt:

Izr. prof. dr. Martina Gobec, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana po dogovoru s skrbnikom aparature. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi.

Namembnost:

Naprava je namenjena zajemanju signala absorbance, flourescence, časovno odvisne fluorescence, polarizacije fluorescence ali luminiscence na mikrotitrskih ploščah različnih dimenzij (vsaj do velikosti 384 vdolbinic). Omogoča učinkovito zajemanje podatkov ter njihovo obdelavo in je zaradi konfiguracije uporabna na številnih področjih (spektrofotometrija, fluorimetrija, encimska kinetika, celična biologija, …).

Opis aparature:

Tecan Spark je čitalec, ki omogoča detekcijo različnih vrst signalov  signalov (absorbance, luminiscence ali fluorescence) pod nadzorovanimi pogoji (kontrola temperature, vlažnosti, koncentracije CO2). Hibridna tehnologija združuje dva optična sistema in omogoča uporabo filtrov in monokromatorjev.

Naprava omogoča številne aplikacije:

  • kinetično spremljanje encimskih ali neencimskih reakcij z merjenjem absorbance oziroma fluorescence
  • merjenje spektrov (absorbance, ekscitacije in emisije flourescence, območje merjenja tudi v IR območje do 900 nm)
  • zajemanje signala fluorescence, ki se razvije z zamikom (TRF)
  • uporabo AlphaScreen®, AlphaLISA® in AlphaPlex® tehnologij
  • določanje količine DNA/RNA v nizkih volumnih
  • kontrola temperature (18–42 °C),atmosfere (CO2) in vlažnosti
  • injektorski sistem z dvema injektorjema (minimalni volumen nanosa je 5 µL) za dodajanje reagentov na ploščice znotraj čitalca


Opremo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.