logo_new_si

Acquity UPLC, Waters, USA

Kontakt:

Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.

Namembnost:

• Študije topnosti, stabilnosti, permeabilnosti • Določanje vsebnosti • Določanje nečistoč • Testi raztapljanja

Opis aparature:

• Binarna črpalka: maksimalni tlak pri pretoku do 1mL/min je 1034 bar, pri pretoku do 2 mL/min pa 621 bar.
• Injektor: volumen injiciranja od 0.1 do 50 µL, z nastavljivo temperaturo za vzorce od 4 do 40 °C.
• PDA detektor: visoko občutljiv detektor, v območju delovanja od 190 do 500 nm.
• Programska oprema: Empower TM  2.