logo_new_si

Članstva in mreže

FIP Academic Institutional Membership

Mednarodna farmacevtska organizacija

Članstva

Global Alliance for Pharmacy Education

UL FFA je članica Evropske zveze farmacevtskih fakultet in preko nje tudi članica Global Alliance for Pharmacy Education.

Članstva

EATRIS

Slovenija je pridobila polnopravno članstvo v EATRIS - Evropski napredni translacijsko raziskovalni infrastrukturi na področju biomedicine in farmacije (European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine).

Članstva

Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE)

Katedra za socialno farmacijo je od leta 2014 institucionalni član organizacije Pharmaceutical Care Network Europe, evropske mreže raziskovalcev farmacevtske skrbi. Izr. prof. dr. Mitja Kos in asist. dr. Nejc Horvat sta istega leta postala člana izvršnega odbora te organizacije in trenutno zasedata mesto predsednika in generalnega sekretarja.

Članstva, Znanstvene mreže

CEEPUS članstvo

Katedra za klinično biokemijo, Fakultete za farmacijo je, od ustanovitve leta 2011, članica CEEPUS mreže CIII-SI-0611 – Novel diagnostic and therapeutic approaches to complex genetic disorders. Od leta 2016 je koordinatorica mreže prof. dr. Janja Marc.

Članstva

CIII-RS-1113-02-1819 - Central European Knowledge Alliance for Teaching, Learning & Research in Pharmaceutical Technology (CEKA PharmTech)

Katedra za farmacevtsko tehnologijo sodeluje v mreži CIII-RS-1113-02-1819. Nacionalni koordinator mreže je prof. dr. Stanko Srčič.

Znanstvene mreže

Evropsko podiplomsko izobraževanje iz Radiofarmacije - Modul 1: Pharmacy

28. 8. – 8. 9. 2017, Ljubljana, Slovenija

Članstva