logo_new_si

Uporaba termične analize v farmaciji

Nosilec: S. Srčič - FFA

Obseg: 5 kreditnih točk

Izobraževalni cilji
Predmet podrobneje seznanja študente s principi in aplikacijami termične analize v farmaciji. Ta analizni pristop se uveljavlja kot komplementarni k drugim analiznim postopkom, je pa lahko specifičen in zato daje podatke, ki jih druge metode ne morejo.

Vsebina
- Osnove DSC, DDSC, DTG, TMA
- Instrumentalne izvedbe
- TA pri študiju kemijskih in fizikalnih sprememb
- DSC in določanje čistote
- DSC in karakterizacija trdnih snovi
- DSC in kompatibilnostne študije
- DSC in poltrdni ter polimerni sistemi
- DSC in farmacevtski procesi

Študijska literatura
1. Ford J.L., Timminis P. Pharmaceutical Thermal Analysis, Techniques and Applications, Ellis
Horwood Ltd., John Wiley and Sons, New York, Toronto, 1989
2. Tekoče revije s tega področja

Obveznosti študenta: seminar in izpit