logo_new_si

Razvoj farmacevtskih ovojnin

Nosilec: S. Srčič

Obseg: 5 kreditnih točk

Izobraževalni cilji:
Natančneje spoznati materiale za ovojnino, tehnološke procese , ki so povezani z njihovo obdelavo in predelavo, interakcije s sestavinami zdravil ter zakonske in okoljevarstvene vidike.

Vsebina:
Vrste primarne in sekundarne ovojnine
Materiali za ovojnino
Označevanje zdravil (signature, zloženke, navodila)
Tehnologija polnjenja in pakiranja
Polnjenje in oprema za polnjenje
Vrste in načini pakiranja
Medsebojna odvisnost opreme in ovojnine
Zagotavljanje kakovosti in kontrola kvalitete pri načtrovanju, izdelavi in uporabi ovojnine.
Specifikacija ovojnine
Kontrola kvalitete
Pridobitev registracije
Odnos med kupcem (uporabnikom) ovojnine in dobaviteljem
Nadzor dobaviteljev
Zakonodaja in predpisi (CFR, USP, Ph.Eur.)
GMP
Trendi v prihodnosti
Materiali
Tehnologija
Ovojnine (način aplikacije)
Varstvo okolja

Študijska literatura:
1. Kenneth Harburn: Quality Control of Packaging Materials in the Pharmaceutical Industry, Marcel Dekker Inc., N.Y.
2. Edmund A. Leonard: Packaging, Specifications, Purchasing and Quality Control, Marcel Dekker Inc., N.Y.
3. Wilmer A. Jenkins, Kenton R. Osborn: Packaging Dugs and Pharmaceuticals CFR - Code of Federal regulations USP
4. Joseph F. Hanlon: Handbook of Package Engineering, McGraw - Hill Book Company, N.Y., 1984
5. The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, John Wiley and Sons, N.Y.,1986

Obveznost študenta: seminarska naloga in izpit