logo_new_si

Načrtovanje novih farmacevtskih oblik

Nosilec: J. Kristl - FFA
Obseg: 10 kreditnih točk

Izobraževalni cilji:
Vsebina predmeta je namenjena študentom, s ciljem, da se seznanijo z novimi
farmacevtskimi oblikami, ki jih vsakodnevno vzpodbuja razvoj znanosti. Vključuje
biofizikalne in druge teoretične pristope, ki so potrebni za inženirstvo farmacevtskih
sistemov. Povdarek je na fizikalno kemijski in strukturni optimizaciji farmacevtsko
relevantnih nosilcev v kompleksnih sistemih. Za poglobitev znanja za predstavljeno področje
je podana ustrezna literatura.

Vsebina:
1. Nove trdne peroralne farmacevtske oblike
2. Aerosoli in inhalatorji praškov
3. Farmacevtske oblike s tekočimi kristali
4. Farmacevtske oblike s koloidnimi nosilci učinkovin (liposomi, nanodelci)
5. Supramolekularni nosilci učinkovin (miceli)
6. Transdermalni terapevtski sistemi
7. Farmacevtske oblike s peptidi, proteini, genterapevtiki
8. Farmacevtske oblike za neinvazivne poti aplikacije
9. Farmacevtske oblike z elektronsko uravnavanim sproščanjem

Študijska literatura:
1. Müller R.H., Hildebrand G.E:. Pharmazeutische Technologie: Moderne Arzneiformen, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgard, 1998
2. Cohen S., Berustern H.: Microparticulate Systems for the Delivery of Proteins and Vaccines, Marcel Dekker, Inc., New York, 1996
3. Ogino K., Abe M. Mixed Surfactant systems, Marcel Dekker, INC, New York, 1993
4. Lasic D.D., Papahadjopoulos D.: Medical Applications of Liposomes. Elsevier, 1998
5. Tyle P. (izd.): Specialized Drug Delivery Systems and Manufacturing and Production Technology, Marcel Dekker, Inc., New York, 1990
6. Rolland A.: Pharmaceutical Particulate Carriers, Therapeutic Applications, Marcel Dekker, Inc. New York, 1993
7. Berner B., Dinh S.M.: Electronically controlled drug delivery. CRC Press, Boca Raton, 1998

Obveznosti študenta: seminarska naloga in izpit