logo_new_si

Mikrobiološka kakovost farmacevtskih izdelkov

Industrijska farmacija:  2. let ( 3. sem. )
Obseg:
 45 ur predavanj, 15 ur seminarjev , 5 ECST

Učitelji:
prof. dr. Mirjana Gašperlin – nosilka
doc. dr. Petra Kocbek
doc. dr. Rok Dreu

Vsebina:
Mikrobiološka kakovost farmacevtskih izdelkov, mikroorganizmi kot kontaminanti, bioburden 
mikrobiološka kakovost farmacevtskih vod in biofilm, postopki za zmanjšanje števila MO – oficinalne in neoficinalne metode sterilizacije, dezinfekcija, aseptični postopek, validacija sterilizacijskih procesov in postopkov aseptičnega polnjenja, depirogenizacija, validacija in kontrola pirogenov  v farmacevtskih snoveh, ovojnini in končnih izdelkih, nadzorovanje kakovosti sterilizacijskih postopkov, biološki indikatorji, test na sterilnost,  hitre mikrobiološke metode, sterilne farmacevtske oblike -  proizvodnja sterilnih v industrijskem merilu, čisti prostori, barierno izolatorska tehnologija, preprečevanje sekundarne kontaminacije – konzervansi.