logo_new_si

Metode za določanje pojavov na mejnih površinah

Nosilca: S. Srčič - FFA, M. Gašperlin - FFA

Obseg: 5 kreditnih točk

Izobraževalni cilji
Predmet študente seznanja s pojavi na mejnih površinah trdno/zrak, trdno/trdno, tekoče/zrak, tekoče/tekoče. Njihova vloga je zelo pomembna na vseh stopnjah razvoja, proizvodnje in kontrole zdravil. Študentom ponuja teoretične in eksperimentalne osnove, pomembne za razvrstitev sistemov glede na njihove lastnosti, princip določevanja in delovanja instrumentov. Poseben poudarek je dan eksperimentalnemu delu in možnostim uporabe na različnih področjih v farmaciji in kozmetologiji.

Vsebina
1. Teoretične osnove
2. Določevanje pojavov na mejnih površinah tekoče / tekoče
- medfazna napetost
- adsorpcija površinsko aktivnih snovi
- ukrivljenost emulgatorskega filma - packing parameter
- struktura mešanega emulgatorskega filma
- interfacialna reologija
- zeta potencial
3. Določanje pojavov na mejni površini trdno-tekoče (stični kot, močljivost, površinska energija,
adsorpcija)
4. Določanje pojavov na mejni površini trdno-plinasto (adsorpcija, izoterme BET, GAB, adsorpcija
vlage, kapilarna kondenzacija)
5. Ostali medfazni fenomeni (trdno-trdno, trenje, lubrikacija)
6. Praktične aplikacije medfaznih pojavov pri načrtovanju in izdelavi zdravil

Študijska literatura
1. Lapasin R., Pricl S.: Rheology of industrial polysaccharides. Theory and applications. Blackie academic and profesinal, London, Glasgow, Weinheim, New York, Tokyo, Melburne, Madras, 1995
2. Martin A.: Physical Pharmacy, Lea and Febiger, ZDA, 4. izdaja
3. Interfacial phenomena. V Encyclopedia of Pharmaceutical technology, Swarbrick J. and Boylan J.C., ed., vol.8. Marcel Dekker Inc., New York, 1993
4. Hiemenz P.: Principles of colloid surface chemistry, Marcel Deker, Inc., New York, 1977
5. Tekoča periodika: Int.J.Pharm., Colloid Surfaces, J.Disper.Sci.Technol., Rheology
6. Buckton G. Interfacial Phenomena in Drug Delivery and Targeting, Harwood Academic Publisher,
1995

Obveznosti študenta: reševanje praktičnih nalog, seminar, ustni izpit