logo_new_si

Kozmetologija

Enoviti magistrski študij Farmacija, 9. semester
Obseg: 60 ur predavanj, 5 kreditnih točk

Učiteljici
prof. dr. JULIJANA KRISTL, mag. farm.
prof. dr. MIRJANA GAŠPERLIN, mag. farm.

Cilj predmeta je seznanitev študentov z kozmetologijo kot interdisciplinarno znanstveno vedo in omogočiti poglobljen študij njenih specifičnih področij. Po temeljiti predstavitvi vsebine naj bi študenti spoznali zgradbo kože ter kozmetične izdelke za nego in varovanje, vse od načrtovanja, oblikovanja, vrednotenja do trženja. Študenti bodo sproti seznanjani z novostmi tako na znanstvenem kot zakonodajnem področju.