logo_new_si

Izbrana poglavja iz kozmetologije

Nosilca: J. Kristl - FFA, M. Gašperlin - FFA

Obseg: 10 kreditnih točk

Izobraževalni cilji:
Predmet študente seznanja s kozmetologijo kot znanstveno panogo. Nudi jim poglobljena znanja o koži, negovalnih izdelkih in njihovih sestavinah, tehnologiji izdelave ter vrednotenju, zagotavljanju kakovosti in skladnosti z veljavnimi predpisi.

Vsebina:
1. Trendi v sodobni kozmetologiji
Kozmetologija v povezavi s farmacijo in medicino
(Pharmaceuticalisation of cosmetics)
2. Koža - težišče delovanja kozmetičnih izdelkov
- anatomija, fiziologija in patofiziologija kože, las, nohtov
- zgradba epidermalnih lipidov in permeabilnost kože
- biokemijski procesi v koži
- imunološki procesi v koži
- hidratacija, znojenje in mehanizmi uravnavanja
3. Transport v koži
- fizikalno-kemični aspekti penetracije
- mehanizmi transkutane penetracije spojin
- vpliv in mehanizmi pospeševalcev penetracije
4. Fotobiologija, varovalni kozmetični izdelki
- delovanje sončnih žarkov na kožo
- nastajanje prostih radikalov v koži in posledice
- varovalni izdelki za sončenje, filtri, tehnologija
5. Negovalni kozmetični izdelki
- fizikalne osnove negovalnih izdelkov
- namen uporabe, razvoj
- negovalno učinkovite in pomožne sestavine
- tehnologija izdelave, zagotavljanje kakovosti
6. Vrednotenje varnosti in učinkovitosti kozmetičnih izdelkov
7. Embalaža za kozmetične izdelke

Študijska literatura:
1. Mitsni T., ed.: New Cosmetic Science, Elsevier, Amsterdam, 1997
2. Osborne D.W., Amann A.H. : Topical drug delivery formulations, Drugs and the
Pharmaceutical Sciences, vol.42, Marcel Dekker, 1990
3. Goldsmith L.A.: Physiology, Biochemistry, and Molecular Biology of the Skin, 2. izd. vol.
1, 2, Oxford University Press, Oxford, 1991
4. Nowak: Die kosmetischen Präparaten, Verlag für chemische Industrie H.Ziolkowsky
GmbH, vol. 1, 2, 3, Augsburg, 1995
5. Schrader K.: Grundlagen und Rezepturen der Kosmetika, Huethig, 1989
6. Fuchs J., Packer L.: Oxidative Stress in Dermatology, Marcel Dekker, Inc., New York,
1993
7. Kindl G., Raab W. Licht und Haut, Bräunung, Lichtschutz, Pflege, 4. izd, Govi Verlag,
Frankfurt, 1998
8. in nadaljnja nova literatura s tega področja, posebno spremljanje periodičnih publikacij
(J.Cosm.Sci., J.Soc.Cosm. Chem., Cosmetics & Toiletries, Aertzliche Kosmetologie idr.)

Obveznosti študenta: izdelava in predstavitev seminarske naloge ter ustni izpit