logo_new_si

Industrijska farmacija

Alternativni predmet
Enoviti magistrski študij Farmacija, 8. semester
Obseg: 45 ur predavanj, 15 ur vaj, 5 ECTS

Učitelji
prof. dr. STANKO SRČIČ, mag. farm.
doc. dr. ROK DREU, mag. farm.
eksperti iz farmacevtske industrije

Vsebina
Predstavitev zakonodaje, standardov in predpisov za farmacevtsko industrijo 
Načrtovanje novega zdravila 
Industrijska lastnina
Predklinične in klinične študije zdravil.
Predformulacijske študije zdravil
Naravno delovno okolje, klimatizirani prostori, prostori z nizko relativno vlažnostjo, sterilni prostori. Higiena delovnega okolja in varstvo pri delu 
Priprava tekočih sterilnih zdravil v industrijskem merilu 
Priprava trdnih zdravil v industrijskem merilu
Priprava poltrdnih zdravil v industrijskem merilu 
Farmacevtska ovojnina in embaliranje
Zagotavljanje kakovosti v proizvodnji in osnove validacij