logo_new_si

Fizikalna farmacija

Enoviti magistriski študij Farmacija, 4. semester
Obseg: 5 ECTS (predavanj : 30 ur, seminarjev: 15 ur, vaj: 15 ur

Učitelja:
prof. dr. Stanko Srčič
prof. dr. Odon Planinšek

Vsebina
Enokomponentni, dvo – in večkomponentni sistemi.
Fazni diagrami dvo- in trokomponentnih sistemov.
Pojavi na mejnih površinah.
Sile med delci in trdnimi površinami. Van der Waalsove sile, Hamakerjeva konstanta. Hidrofobni efekt in interakcije. Non-DLVO sile.
Električni pojavi na mejnih površinah. Električni dvosloj. Elektroforeza in elektroosmoza. DLVO teorija.
Mejne površine: tekočine, trdne snovi.
Trdna snov. Površinska energija in njena aplikacija v farmacevtskih sistemih.
Medfaze: tekoče/plinasto, trdno/plinasto, trdno/tekoče, trdno/trdno.
Adsorpcije na teh površinah. Kontrola lastnosti mejnih površin s površinsko aktivnimi snovmi. Gibbsova enačba.
Adsorpcija na trdnih površinah, adsorpcijske izomere. Adsorpcija vlage na trdne snovi.
Mejna površina trdo-tekoče, močenje, stični kot. Določanje proste površinske energije preko močenja in adsorpcije plinov (IGC)