logo_new_si

Farmacevtsko tehnološke operacije in farmacevtske oblike

Izvajalci: Julijana Kristl (nosilka), Stane Srčič, Mirjana Gašperlin, Odon Planinšek

Kratka vsebina
Cilj predmeta je, da študentu nudi poglobljeno znanje o novih materialih, tehnoloških pristopih in farmacevtskih oblikah ob razvijanju novih in okolju prijaznih tehnologij ter zagotavljanu kakovosti zdravil ob sprotnem vključevanju znanstvenih dosežkov in regulatornih zahtev. Predmet je razdeljen v tri vsebinske module, ovrednotene s po 10 KT.

Modul 1: Farmacevtsko tehnološke operacije
Študentje spoznajo teoretične osnove farmacevtskih oblik kot večkomponentnih in večfaznih sistemov ter fizikalno-kemične pristope (adhezija, kohezija, difuzija, površinska energija idr) in tehnološke postopke (mešanje, vrtinčne tehnologije in stiskanje trdnih snovi, postopki s superkritičnimi fluidi, filtriranje, emulgiranje, suspendiranje, steriliziranje, liofiliziranje, nevronske mreže idr.) s poudarkom na varnem delu in okolju prijaznih tehnologijah.

Modul 2: Farmacevtske oblike
Študenti spoznajo sodobno načrtovanje, oblikovanje in vrednotenje trdnih oblik s prirejenim sproščanjem, dermatikov, sterilnih farmacevtskih oblik, oblik za inhaliranje, rastlinskih izvlečkov, radiofarmaceutikov idr. Pomemben poudarek je namenjen izboru pomožnih snovi, glede na izvor, fizikalno-kemične in tehnološke lastnosti ter vlogo (npr. polimeri, superporozni razgrajevalci, biopospeševalci absorpcije idr).

Modul 3: Novi dostavni sistemi učinkovin
Študenti spoznajo nove dostavne sisteme kamor sodijo liposomi, nanodelci, polimerni miceli, mikroemulzije idr. za peptidne in proteinske učinkovine, protitelesa in fragmente genov; specifične metode njihove priprave ter fizikalnega, kemičnega in biološkega vrednotenja.