logo_new_si

Farmacevtsko inženirstvo

Magistrski študijski program Industrijska farmacija, 3. semester
Obseg: 45 ur predavanj, 15 ur seminar, 5 ECTS

Učitelji: 
doc. dr. ROK DREU, mag. farm.

Vsebina
Na podlagi predhodnih znanj s področja framacevtske tehnologije se študent pri predmetu seznani s specifiko pogostih tehnoloških procesov v farmacevtski industriji ter sodobnimi orodji, ki se v farmacevtski industriji uporabljajo na področju prenosa izdelka iz nivoja razvoja na industrijski nivo (˝scale up˝) ter na  področju procesno analiznih tehnologij (PAT). Pridobljena znanja omogočajo natančnejše poznavanje in razumevanje izbranih tehnoloških procesov ter njihovo kontrolo in prenos iz laboratorija na industrijsko merilo.