logo_new_si

Farmacevtska tehnologija I

Enoviti magistrski študij Farmacija, 3. in 4. semester
Obseg: 120 ur predavanj, 150 ur vaj, 15 ur seminarjev, 22 kreditnih točk

Učiteljici: 
prof. dr. JULIJANA KRISTL, mag. farm.
prof. dr. MIRJANA GAŠPERLIN, mag. farm.

Cilj predmeta je seznanitev študentov s farmacevtskimi oblikami in tehnološkimi postopki, ki omogočajo njihovo izdelavo ob upoštevanju fizikalno-kemičnih lastnosti zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi. Študentje spoznajo teoretične osnove farmacevtskih oblik kot večkomponentnih in večfaznih sistemov, tehnološke postopke izdelave, farmacevtsko-tehnološke preiskuse in zahteve farmakopej pri predavanjih, laboratorijskih vajah in problemskem učenju.
Študenti se spoznajo tudi specificnosti novejših trdnih farmacevtskih oblik (pelete, različne vrste tablet in kapsul) in koloidnih nosilnih sistemov, kamor sodijo nanodelci, liposomi, mikroemulzije in različno strukturirane mezofaze. Pomemben poudarek je namenjen izboru pomožnih snovi ter specifičnim tehnološkim postopkom, ki omogočajo izdelavo teh oblik (peletiziranje, granuliranje z rotorsko tehnologijo in hitrimi mešalniki, oblaganje, izdelava nanodelcev in liposomov, mikroniziranje s superkritičnimi fluidi, tehnološki postopki s talinami, idr.).

Učbeniki in literatura

V okviru vaj Farmacevtske tehnologije 1 si študentje ogledajo Krkin obrat Notol v Novem mestu.