logo_new_si

Farmacevtska procesna oprema

Izbirni predmet
Magistrski študijski program Industrijska farmacija, 3. semester
Obseg: 45 ur predavanj, 15 ur seminar, 5 ECTS

Učitelji
prof. dr. JANEZ KERČ, mag. farm.
doc. dr. ROK DREU, mag. farm.

Vsebina
Cilj predmeta je seznanitev študentov s procesno opremo, ki se uporablja v proizvodnji zdravil. Osnovna razdelitev opreme je podana na nivoju farmacevtsko tehnoloških operacij. Študent tako spozna nabor opreme za posamezno tehnološko operacijo ter podrobneje spozna princip delovanja in kontrolo procesnih spremenljivk za najbolj pogosto uporabljeno opremo v določenem tehnološkem segmentu. Predmet obravnava procesno opremo za izdelavo trdnih farmacevtskih oblik, poltrdnih in tekočih farmacevtskih oblik ter sterilnih farmacevtskih oblik.